Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Bart Ebben BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bart Ebben BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Bart Ebben BV of zijn eigendom van de respectievelijke genoemde eigenaar. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bart Ebben BV is het uitdrukkelijk niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bart Ebben BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bart Ebben BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van weke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Acceptatie
Gebruik maken van de mogelijkheden die aangeboden worden via https://bartebben.com, https://bartebben.de, https://bartebben.be en/of https://bartebben.nl is volledig op vrijwillige basis en eigen initiatief. Bart Ebben BV geeft uitdrukkelijk geen toestemming de gegevens op te nemen in adresbestanden, mailinglijsten of bestanden waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd door de gegevens te verkopen.

Privacy
Het is mogelijk dat een Bart Ebben BV cookies plaatst op uw computer. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze een melding geeft op het moment dat er een cookie wordt geïnstalleerd. Er kan niet meer persoonlijke informatie worden gegenereerd dan dat u zelf invult. De informatie uit een cookie zal gebruikt worden ter verbetering van de Bart Ebben websites en zal niet aan derden worden verstrekt. De wet bescherming persoonsgegevens is hierop van toepassing.

Telefonische gesprekken met Bart Ebben BV kunnen voor trainingsdoeleinden worden opgenomen, de data zal maximum 3 jaren bewaard blijven en niet aan derden worden verstrekt.

Bij gebruik van een of meerdere genoemde site(s) accepteert u onvoorwaardelijk bovengenoemde.

 

Download hier de Algemene Voorwaarden van Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot onderdelen.

Download de Algemene Voorwaarden van Bart Ebben Specialist CitroŽn Peugeot onderdelen

Zoek hierboven eenvoudig je onderdeel via klikken > Merk > Model > Bouwjaar

Of stuur ons een aanvraag en wij zoeken voor jou. Klik hier.